Objavte lety za najlepšie ceny

Turkmenistan Türkmenbaşy Arch of Neutrality

Najčastejšie otázky a odpovede Turkmenistan Türkmenbaşy Arch of Neutrality


Najčastejšie otázky a odpovede o Turkmenistane a Türkmenbaşyho Vrátne lúči neutrality sú:

1. Čo je Türkmenbaşy Arch of Neutrality?
Türkmenbaşy Arch of Neutrality je monumentálna stavba, nachádzajúca sa v hlavnom meste Turkmenistanu, Ašchabade. Je to významná pamätihodnosť symbolizujúca politiku neutrality krajiny.

2. Prečo je Turkmenistan neutrálny?
Turkmenistan sa rozhodol pre politiku neutrality po získaní nezávislosti v roku 1991. Tento status mu pomáha udržiavať mier a stabilitu v regióne.

3. Kto bol Turkmenbaşy?
Turkmenbaşy je turkménske slovo pre "leader Turkov". Tento titul bol nositeľom bývalý prezident Turkmenistanu, Saparmurata Niyazova, ktorý vládol krajine od roku 1991 až do svojej smrti v roku 2006.

4. Ako vyzerá Türkmenbaşy Arch of Neutrality?
Türkmenbaşy Arch of Neutrality je vysoký 75 metrov s pozorovacou plošinou na vrchole, ktorá poskytuje panoramatický výhľad na Ašchabad. Je vyrobený z bieleho mramoru a zdobený zlatými reliéfmi.

5. Je možné vojsť do Türkmenbaşy Arch of Neutrality?
Nie, Türkmenbaşy Arch of Neutrality už nie je prístupný verejnosti. V roku 2010 bol monument odstránený z centra Ašchabadu a presunutý na okraj mesta.

6. Aký je význam Turkmenistanu ako neutrálneho štátu?
Turkmenistan je jedným z mála štátov na svete, ktorý získal status neutrálneho štátu podľa rezolúcie Organizácie spojených národov. Tento status mu umožňuje zohrávať aktívnu úlohu pri sprostredkovaní v medzinárodných konfliktoch a udržiavať mier a neutrálne postavenie.

7. Ako sa dostanem k Türkmenbaşy Arch of Neutrality?
Ak sa chcete dostať k Türkmenbaşy Arch of Neutrality, musíte navštíviť Ašchabad, hlavné mesto Turkmenistanu. Je najlepšie sa tam dostať cez medzinárodné letisko Aşchabad a potom pokračovať na miesto taxíkom alebo hromadnou dopravou.

Tieto otázky a odpovede vám poskytnú základné informácie o Turkmenistane a Türkmenbaşyho Arch of Neutrality. Pre ďalšie podrobnosti by ste si mali vyhľadať informácie od oficiálnych zdrojov alebo od miestnych turistických sprievodcov.


Letenka Turkmenistan Türkmenbaşy Arch of Neutrality


Türkmenbaşy Arch of Neutrality: The Symbol of Turkmenistan

Turkmenistan, a Central Asian country bordered by Iran, Afghanistan, Uzbekistan, and Kazakhstan, is known for its rich culture, historical sites, and unique architectural structures. One such remarkable structure is the Turkmenbaşy Arch of Neutrality, a grand monument located in the capital city of Ashgabat.

The Turkmenbaşy Arch of Neutrality, also known as the Arch of Neutrality, is a captivating tower that stands tall in the heart of Ashgabat. It was constructed in 1998 under the leadership of Turkmenistan's first president, Saparmurat Niyazov, affectionately known as Türkmenbaşy, which translates to "father of all Turkmen people." The arch was designed by the famous Turkish architectural firm, Polimeks.

This architectural masterpiece stands at an impressive height of 75 meters and includes a golden statue of Türkmenbaşy himself at the top. The statue is 12 meters high and is made entirely of pure gold. It rotates 360 degrees throughout the day, facing the sun at all times. This rotating feature is symbolic, representing Türkmenbaşy's leadership and his vision for Turkmenistan's prosperous future.

The Arch of Neutrality holds great significance for the people of Turkmenistan as it represents the country's commitment to neutrality and unity. Turkmenistan adopted a policy of permanent neutrality in 1995, which was officially recognized by the United Nations. This arch serves as a symbol of this neutrality status, depicting the country's dedication to maintaining peace and harmony both domestically and internationally.

Apart from its symbolic importance, the Turkmenbaşy Arch of Neutrality offers breathtaking views of Ashgabat. Visitors can take an elevator to the observation deck at the top of the tower to marvel at the panoramic vistas of the city. They can also witness stunning sunsets and capture memorable photographs of the surrounding landscapes.

Furthermore, the monument complex surrounding the arch is beautifully landscaped and well-maintained. It features vibrant flower beds, green gardens, and walkways, creating a serene atmosphere for tourists and locals alike. The arch serves as a gathering place for concerts, cultural events, and celebrations, adding to its socio-cultural significance.

However, it is important to note that as of 2018, the Turkmenbaşy Arch of Neutrality has been relocated from its original location in the city center. The decision to move the arch was made by the current President Gurbanguly Berdimuhamedow, who aimed to create a more spacious and modern cityscape.

In conclusion, the Turkmenbaşy Arch of Neutrality stands as an iconic symbol of Turkmenistan's neutrality and unity. Its grandeur, architectural beauty, and historic significance make it a must-visit destination for tourists exploring the vibrant city of Ashgabat. Whether it's admiring the rotating golden statue or enjoying the spectacular views from the observation deck, a visit to this architectural marvel is sure to leave a lasting impression on anyone fortunate enough to experience it firsthand.


Počasie Turkmenistan Türkmenbaşy Arch of Neutrality


Turkmenistan je krajina v Strednej Ázii, kultúra a krajina ktorého sú výrazne ovplyvnené históriou a geografiou. Väčšina oblastí Turkmenistanu sa nachádza v púšti Karakum, ktorá pokrýva viac ako 70% krajiny. Táto oblasť je charakterizovaná suchým a horúcim podnebím, ktoré sa v lete môže dostať až na 50 stupňov Celzia. Jednou z mála miest v tejto oblasti, kde môžete vidieť nejaké zaujímavé stavby, je mesto Türkmenbaşy, ktoré sa nachádza na brehu Kaspického mora.

Turkmenbašy je druhé najväčšie mesto Turkmenistanu a jeho dominantou je budova Arch of Neutrality. Táto budova je vysoká 95 metrov a bola postavená v roku 1998 na počesť neutrality Turkmenistanu v politických konfliktoch. Arch of Neutrality bol navrhnutý a postavený z zakázky bývalého prezidenta Saparmurata Nijazova, ktorý bol známy svojou ambíciou postaviť monumentálne budovy s veľkolepým dizajnom.

Budova Arch of Neutrality nadväzuje na tradície architektúry a kultúry Turkmenistanu a jej 3-stupňová pyramídová konštrukcia symbolizuje klímu a podmienky, ktoré všetky živočíchy musia znášať v púšti. Na vrchole budovy sa nachádza socha bývalého prezidenta a krúžok, ktorý symbolizuje rovnováhu a stabilitu, ktorú mesto má.

Okrem svojho významu ako symbol neutrality v medzinárodných politických vzťahoch, Arch of Neutrality je tiež turistickou atrakciou, ktorú môžu navštíviť návštevníci z celého sveta. Z vrcholu budovy sa návštevníci môžu pokochať panoramatickým výhľadom na mesto Türkmenbaşy, Kaspické more a okolitú krajinu.

V súčasnosti je Arch of Neutrality známy aj svojím digitálnym formátom, ktorý sa stal súčasťou jednej z najpopulárnejších počítačových hier - "Microsoft Flight Simulator". Hráči si môžu v hre prezerať virtuálne reprezentácie mnohých svetových pamiatok, a tak aj Arch of Neutrality sa stal jednou z nich.

Vrchol budovy Arch of Neutrality bol vybavený malým parkom s fontánami, ktorý bol prístupný verejnosti a stal sa populárnym miestom pre obyvateľov mesta na prechádzky a pikniky. Avšak na konci roku 2017 bol park a socha bývalého prezidenta zbúraná a celá atrakcia bola presunutá na iné miesto v meste.

Vzhľadom na svoj význam a historickú hodnotu, Arch of Neutrality zostáva jednou z najzaujímavejších stavieb, ktoré sa nachádzajú v Turkmenistane a navštevuje ju každoročne mnoho turistov. Pre púštnu krajinu, ktorá je charakterizovaná suchým a horúcim počasím, je Arch of Neutrality jedným z mála symbolov stability, rovnováhy a prosperity.


Dovolenka Turkmenistan Türkmenbaşy Arch of Neutrality


Turkmenistan, located in Central Asia, may not be the first destination that comes to mind when planning a vacation. However, this fascinating country has a lot to offer, especially for those seeking a unique and off-the-beaten-path experience. One of the must-visit sites in Turkmenistan is the Türkmenbaşy Arch of Neutrality, located in the country's capital, Ashgabat.

The Türkmenbaşy Arch of Neutrality, also known as the Monument to Neutrality or the "Tripod," stands as a symbol of Turkmenistan's commitment to neutrality in international affairs. This impressive structure was built in 1998 to honor former President Saparmurat Niyazov, commonly referred to as Türkmenbaşy, which means "Leader of all Turkmen."

The Arch is an architectural marvel, standing at a staggering height of 75 meters (246 feet). It consists of three legs that converge at the top, forming a tripod shape. Atop the arch, there was once a revolving golden statue of Niyazov, facing towards the sky. However, in 2010, current President Gurbanguly Berdimuhamedow ordered the statue to be removed and relocated to suburban Ashgabat.

Visiting the Türkmenbaşy Arch of Neutrality offers visitors breathtaking panoramic views of Ashgabat. The city, known for its grandiose marble buildings and vast white streets, sprawls out in front of you, with the arch acting as a focal point. Watching the sunset from this height is a truly remarkable experience, as the sky fills with hues of orange and pink, painting a mesmerizing picture.

Inside the arch, visitors can explore a museum dedicated to Niyazov's life and his vision for the country. Exhibits showcase his achievements as president, including his efforts to promote Turkmen culture, language, and traditions. The museum also highlights Turkmenistan's commitment to neutrality and its role in mediating regional conflicts. It provides insights into the geopolitical challenges faced by this landlocked nation.

Another noteworthy feature of the Arch is its impressive elevator, which takes visitors to the top. As you ascend, you can appreciate the intricate details of the architecture and marvel at the engineering feats that made this structure possible.

In recent years, Turkmenistan has started to embrace tourism and make efforts to attract visitors to experience its unique culture and breathtaking landscapes. While the country remains relatively undiscovered by mass tourism, the Türkmenbaşy Arch of Neutrality stands as a testimony to its rich history and commitment to progress.

When planning your trip to Turkmenistan, make sure to include a visit to the Türkmenbaşy Arch of Neutrality in your itinerary. Not only will you enjoy stunning views and architectural wonders, but you will also gain insights into the country's pursuit of peace and its role in the world. So, pack your bags, explore Turkmenistan, and discover the wonders of the Türkmenbaşy Arch of Neutrality.


Ubytovanie Turkmenistan Türkmenbaşy Arch of Neutrality


Turkmenistan, a country in Central Asia, is considered as one of the least visited destinations in the world. However, it holds some unique attractions that are worth exploring. One of these attractions is the Türkmenbaşy Arch of Neutrality in the city of Ashgabat.

The Türkmenbaşy Arch of Neutrality, also known as the Neutrality Monument, is an iconic structure that stands tall in the heart of Ashgabat. The monument was built in 1998 to commemorate the country's official policy of permanent neutrality. Designed by the famous Turkmen architect, Saparmurat Niyazov, the arch is an impressive 75 meters high and is adorned with a golden statue of Turkmenistan's first President, Saparmurat Niyazov.

One of the unique features of the arch is its rotating platform, which used to continuously rotate to face the direction of the sun. This feature allowed the golden statue of Niyazov to always be illuminated by the sun's rays. Sadly, in 2010, the platform was fixed permanently after the death of Niyazov, as the new president decided to remove some of the excessive elements of personality cult that were associated with the previous leader.

The arch has become a symbol of Turkmenistan and is an important landmark in Ashgabat. It offers breathtaking panoramic views of the city and the surrounding landscape from its observation deck. Visitors can enjoy the stunning views of the city's modern architecture, including golden domes, white marble buildings, and vast green parks.

For those who wish to stay close to the Türkmenbaşy Arch of Neutrality, there are several accommodation options available in Ashgabat. The city offers a range of hotels, from luxurious five-star establishments to more budget-friendly options. Many hotels provide comfortable rooms with modern amenities, such as Wi-Fi, air conditioning, and flat-screen TVs.

If you're looking for a unique and cultural experience, you may also consider staying in a traditional Turkmen yurt. These traditional nomadic-style tents provide an authentic atmosphere and a chance to experience the local way of life. Some yurts are located in the outskirts of Ashgabat, offering tranquility and a closer connection to nature.

While visiting the Türkmenbaşy Arch of Neutrality, it's also worth exploring other attractions in Ashgabat. The National Museum of Turkmenistan provides insight into the country's rich history and culture, while the vast Alem Cultural and Entertainment Center offers various recreational activities and entertainment options.

Overall, the Türkmenbaşy Arch of Neutrality is a must-visit attraction in Turkmenistan. Whether you're fascinated by its unique design, captivated by the panoramic views of Ashgabat, or simply interested in the country's policy of neutrality, this iconic monument is bound to leave a lasting impression. So, if you're planning a trip to Turkmenistan, make sure to include a visit to the Türkmenbaşy Arch of Neutrality in your itinerary.


97% nadšených zákazníkov

Garancia najlepšej ceny

Najväčší online výber leteniek

Zľavnené letenky za výhodné ceny

Kúpte si najlacnejšie letenky do okúzľujúcich miest či už krásou, alebo podivnosťou.

Objaviť letenky