Objavte lety za najlepšie ceny

Nemecko The Würzburg Residence

Najčastejšie otázky a odpovede Nemecko The Würzburg Residence


1. Kde sa nachádza Würzburské rezidencie?
Würzburské rezidencie sa nachádzajú vo Würzburgu, v nemeckom spolkovom štáte Bavorsko.

2. Aké sú hlavné atrakcie Würzburských rezidencií?
Hlavné atrakcie Würzburských rezidencií zahŕňajú Hofgarten, sály s freskami, vežu Marienberg a vínnu pivnicu.

3. Kto postavil Würzburské rezidencie?
Würzburské rezidencie boli postavené medzi rokmi 1720 a 1744 pod vedením architekta Balthasara Neumanna.

4. Sú Würzburské rezidencie súčasťou svetového dedičstva UNESCO?
Áno, Würzburské rezidencie sú zaradené na zoznam svetového dedičstva UNESCO od roku 1981.

5. Aké sú otváracie hodiny Würzburských rezidencií?
Otváracie hodiny Würzburských rezidencií sa môžu meniť v závislosti od ročného obdobia a dňa v týždni. Odporúča sa skontrolovať aktuálny pracovný rozvrh na oficiálnej stránke rezidencií.

6. Je možné rezervovať si vstupenky vopred?
Áno, je možné si rezervovať vstupenky na oficiálnej stránke Würzburských rezidencií alebo zakúpiť si ich priamo na mieste.

7. Koľko stojí vstup do Würzburských rezidencií?
Vstupné do Würzburských rezidencií môže byť rôzne v závislosti od veku a typu vstupenky. Ceny sa líšia pre dospelých, deti a skupiny. Odporúča sa skontrolovať platné ceny na oficiálnej stránke rezidencií.

8. Aké dopravné spojenie je k dispozícii do Würzburských rezidencií?
Do Würzburských rezidencií sa dá dostať verejnou dopravou, ako sú vlaky alebo autobusy. Taktiež je možné použiť vlastné auto alebo taxislužbu.

9. Aké ďalšie turistické atrakcie sú v okolí Würzburských rezidencií?
V okolí Würzburských rezidencií sa nachádza viacero ďalších turistických atrakcií, ako napríklad Katedrála v Würzburgu, Marienburg, Festung Marienberg alebo rieka Rýn.

10. Aké sú najlepšie časy na návštevu Würzburských rezidencií?
Würzburské rezidencie môžete navštíviť prakticky počas celého roka. Odporúča sa však vyhnúť sa hlavnému letnému turistickému obdobiu a radšej navštíviť rezidencie v menej rušných mesiacoch.


Ubytovanie Nemecko The Würzburg Residence


The Würzburg Residence – A Majestic Stay in Germany

Located in the charming city of Würzburg, Germany, the Würzburg Residence is a magnificent accommodation option that promises an unforgettable stay for visitors. This impressive palace, also known as the Würzburger Residenz in German, is a UNESCO World Heritage site and is widely regarded as one of the most important baroque palaces in Europe.

The Würzburg Residence was commissioned by Johann Philipp Franz von Schönborn, the Prince-Bishop of Würzburg in the early 18th century. It was designed by the renowned architect Balthasar Neumann, who expertly combined elements of French and Austrian baroque styles to create a masterpiece of architectural brilliance.

The palace boasts luxurious interiors, adorned with exquisite frescoes, stuccos, and intricate details. As you explore the residence, you will be captivated by the grand staircase, the Imperial Hall, and the opulent White Hall. The breathtakingly beautiful frescoes painted by Giovanni Battista Tiepolo, a famous Italian artist, add a touch of elegance and grandeur to the entire ambiance.

The Würzburg Residence is not only a stunning architectural gem but also features extensive gardens that are equally awe-inspiring. The Court Garden, located behind the palace, is a testament to the art of landscaped gardening. Designed in the French rococo style, it showcases geometric patterns, fountains, and carefully manicured flowerbeds. The garden also offers magnificent viewpoints, allowing visitors to enjoy breathtaking panoramas of the city and the River Main.

The Würzburg Residence offers various types of accommodations, ensuring a comfortable and luxurious stay for guests. The palace houses the Maritim Hotel, which occupies part of the building and provides modern amenities and services. Staying at the Maritim Hotel allows visitors to experience the unique ambiance of the palace while enjoying all the comforts of a contemporary hotel.

Beyond its architectural and historical significance, the Würzburg Residence is also known for its cultural events and exhibitions. The palace frequently hosts concerts, theater performances, and art exhibitions, adding a vibrant cultural dimension to guests' experiences. By staying at the residence, visitors have the opportunity to immerse themselves in the rich history and culture of this magnificent place.

Furthermore, the Würzburg Residence's central location in the heart of Würzburg makes it an ideal base for exploring the city and its surroundings. The residence is within walking distance of other significant tourist attractions, such as the Würzburg Cathedral and the Old Bridge, as well as many shops, restaurants, and cafes. Würzburg is also renowned for its wine production, making it an excellent destination for wine enthusiasts.

In conclusion, a stay at the Würzburg Residence promises an enchanting experience filled with history, culture, and luxury. From the stunning architecture to the meticulously landscaped gardens, every aspect of this palatial accommodation exudes elegance and opulence. Whether you are a history buff, an architecture enthusiast, or simply seeking a unique and memorable stay in Germany, the Würzburg Residence is a must-visit destination.


Letenka Nemecko The Würzburg Residence


The Würzburg Residence: A Gem in Germany

Germany is known for its rich history, stunning architecture, and breathtaking landscapes. One such architectural marvel that stands out is the Würzburg Residence, located in the city of Würzburg, Bavaria. With its grandeur, rich history, and unique design, the Würzburg Residence is undoubtedly a must-visit destination in Germany.

The Würzburg Residence, also known as the Würzburger Residenz in German, is a UNESCO World Heritage Site and is considered one of the finest Baroque palaces in Europe. Built between 1720 and 1744, it served as the residence for the prince-bishops of Würzburg. Designed by the renowned architect Balthasar Neumann, the residence showcases the splendor and opulence that characterized the Baroque era.

The architecture of the Würzburg Residence is truly remarkable. The grand entrance, adorned with stunning sculptures and intricate details, welcomes visitors with an air of elegance. The massive palace is surrounded by beautiful gardens and fountains, offering a perfect blend of natural beauty and architectural magnificence.

The interior of the residence is equally impressive. The highlight is the grand staircase, known as the Treppenhaus, adorned with elaborate frescoes by Giovanni Battista Tiepolo. The frescoes depict scenes from Greek mythology, creating a sense of grandeur and mythical charm. As visitors ascend the staircase, the paintings come to life, making it a truly magical experience.

The Imperial Hall is another masterpiece of the Würzburg Residence. This large hall is meticulously designed, featuring stucco work, frescoes, and polished marble columns. It has served as a venue for extravagant celebrations and royal gatherings throughout history. Walking through this hall, one can easily imagine the grandeur and opulence that once filled the space.

Apart from the palatial interiors, the Würzburg Residence also houses several museums. The Court Gardens Museum showcases a splendid collection of artworks, antique furniture, and artifacts from the Baroque and Rococo periods. The Prince-Bishop's Apartments provide a glimpse into the lives of the prince-bishops who once resided in the palace.

Visiting the Würzburg Residence is like stepping back in time. The architectural brilliance and attention to detail are truly awe-inspiring. Visitors have the opportunity to explore the beautiful gardens, admire the intricate frescoes, and learn about the history and cultural significance of this extraordinary palace.

In addition to the palace itself, the city of Würzburg offers numerous attractions for visitors. The nearby Marienberg Fortress, with its panoramic views of the city and the Main River, is a popular destination. The Old Main Bridge, with its impressive stone statues, is another must-see landmark. Würzburg is also renowned for its excellent wine, and wine enthusiasts can explore the local vineyards and sample some of the region's finest wines.

To conclude, a trip to Germany would be incomplete without a visit to the magnificent Würzburg Residence. Its stunning architecture, rich history, and cultural significance make it a true gem in Germany. Whether you are an architecture enthusiast, a history buff, or simply seeking to immerse yourself in beauty, the Würzburg Residence will leave you in awe.


Dovolenka Nemecko The Würzburg Residence


The Würzburg Residence - Nemecko: Rozmanitá kombinácia histórie a modernosti

Nemecko je známe svojimi historickými budovami a pamiatkami, a Würzburg a jeho Residence nie sú výnimkou. The Würzburg Residence je jednou z najdôležitejších barokových stavieb v Nemecku a je považovaná za mestský palác. Nachádza sa v srdci mesta Würzburg a patrí k najvyhľadávanejším turistickým atrakciám v kraji.

Historický prvok

Vilhelm Richter a Johann Lukas von Hildebrandt boli dvaja architekti, ktorí začali s výstavbou The Würzburg Residence v roku 1720. Táto stavba bola postavená ako sídlo biskupa a neskôr v rokoch 1744 - 1773 ju dokončil Tiepolo s freskami. Tiepolo vytvoril podnádherný výtvarný prvok, ktorý zdobia steny a stropy vnútri stavby.

Moderný prvok

The Würzburg Residence nie je iba historickým palácom, ale aj miestom, kde najdete moderné umenie a inovatívne výstavy. Okrem stálej expozície je tu výstava "Coups d'oeil", ktorá sa skladá z moderného umenia a technológií.

Park a záhrady

Jeden z najkrajších aspektov The Würzburg Residence je park a záhrady okolo neho. Okolo zelene sa nachádza mnoho krásnych soch, fontán a krásnych historických záhrad. Park ponúka výhľad na historické mesto Würzburg a jeho okolie.

Tak ako pre všetky historické budovy, aj pre The Würzburg Residence platia určité obmedzenia pre návštevníkov, ale s výbornou guided tour dostanete šancu vidieť a spoznať všetky kúty a zákruty paláca. V letných mesiacoch je tu možnosť vidieť aj hranie fajčiarov, teda tradíciu, ktorá sa zachovala od barokovej doby.

Rozmanitá kombinácia histórie a modernosti, ktorú ponúka The Würzburg Residence, robí tento palác neodolateľným miestom pre turistov z celého sveta. Mesto Würzburg sa môže smelo pýšiť jedným z najúžasnejších palácov v celej Nemecku. Ak hľadáte miesto s bohatou históriou, ale zároveň chcete vidieť moderné umenie, The Würzburg Residence je pre vás tým pravým miestom.


Počasie Nemecko The Würzburg Residence


The Würzburg Residence is located in the Bavarian city of Würzburg, Germany. The weather in this region of Germany is moderate, with warm summers and cold winters.

In the summer months of June to August, temperatures in Würzburg typically range from 20-25°C (68-77°F). This is the perfect weather for visiting the beautiful gardens of the Residence and enjoying a stroll through the city. During these months, the region experiences occasional rainfall and thunderstorms, but overall the weather is pleasant and enjoyable.

Fall weather in Würzburg, from September to November, is often mild with temperatures averaging around 15°C (59°F). The autumn foliage in the gardens surrounding the Residence is a beautiful sight to see during this time of year. Visitors should be prepared for occasional rain during their visit.

Winter in Würzburg from December to February is cold, with temperatures often below freezing. Visitors should dress warmly and prepare for the possibility of snow and ice. While the gardens of the Residence may not be as vibrant during the winter months, the interior of the palace is a warm and inviting escape from the cold weather outside. The holiday season is a popular time to visit, with a variety of festive events held in the city.

Springtime in Würzburg, from March to May, brings milder temperatures with the occasional rainy day. The gardens of the Residence begin to bloom with the arrival of spring, making it a beautiful time to visit.

Overall, the changing seasons in Würzburg offer a variety of weather conditions and experiences for visitors to the Würzburg Residence. No matter what time of year you visit, there is something beautiful to see and enjoy.


97% nadšených zákazníkov

Garancia najlepšej ceny

Najväčší online výber leteniek

Zľavnené letenky za výhodné ceny

Kúpte si najlacnejšie letenky do okúzľujúcich miest či už krásou, alebo podivnosťou.

Objaviť letenky